Visie en missie Loods13

VISIE
Loods13 is een ontwikkelplek voor theater in Noord-Nederland. Emmen is onze thuisbasis. Van hieruit brengen we spelers en publiek in Drenthe en Groningen in aanraking met theater. Daarnaast volgen mensen theaterlessen bij ons in Emmen en Winschoten en staan ze met voorstellingen in ons eigen theater. We bieden talentontwikkeling op maat, van beginner tot toptalent.

We hebben ook een maatschappelijke en sociale functie. Doordat wij in onze theaterproducties en lessen persoonlijke en actuele onderwerpen als uitgangspunt nemen, voeden wij de trots en discussie over belangrijke onderwerpen bij publiek en spelers.

In deze maatschappij waar afwijken van de norm onder druk staat, stimuleren wij spelers juist op zoek te gaan naar authenticiteit. Dit draagt bij aan zelfvertrouwen en wederzijds begrip.

Door de inzet van theater verkleinen wij het gat tussen de samenleving en mensen die daar om verschillende redenen buiten vallen.

Mensen kunnen bij ons door theater in al haar vormen te beoefenen (her)ontdekken wie ze zijn in een veilige omgeving waarin ze het experiment met zichzelf en de ander aan kunnen gaan.

Doordat wij binnen een Noord Nederlands netwerk met verschillende podiumkunst- en theaterspecialismen werken, kunnen wij voor alle niveaus, leeftijden en doelgroepen theaterlessen en -projecten op maat en in een doorgaande leerlijn ontwikkelen.

MISSIE
Loods13 stimuleert lef en nieuwsgierigheid om buiten de bekende paden te gaan en het onbekende te verkennen. Loods13 werkt vanuit de overtuiging dat theater spelen en maken discipline, zelfvertrouwen en zelfstandigheid aanwakkeren. Loods13 vindt dat theater je laat nadenken over hoe je je tot de wereld verhoudt. Daarom stimuleert Loods13 door middel van theater de ontmoeting met jezelf, de ander en de Drentse of Groningse omgeving. Binnen deze verkenningstocht is het proces net zo belangrijk als het resultaat. Iedereen kan bij ons theater maken.

Dit is een page.php pagina