Scenografie in de praktijk

Doel: De spelers kunnen de scenografie bij een gegeven scenario ontwerpen

Kern

De spelers krijgen ieder een scenario (wie wat waar) van de docent. Zonder dat de spelers het weten vormen ze een duo met een andere speler waar ze aan het eind van de les een scène mee zullen spelen (zie bijlage 1 – scenario’s) .Naar aanleiding hiervan maken ze een ‘achterwand’ . Dit mag digitaal maar ook een wand in hun kamer zijn.

Afsluiting

De spelers worden door de docent in tweetallen verdeeld (dit zijn de tweetallen die in het begin al vaststaan in de scenario’s). Deze tweetallen improviseren een telefoongesprek vanuit hun decor (de achterwand) en hun gegeven scenario.

Dit is een page.php pagina