Privacyverklaring

Privacyverklaring
Loods13 kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website van Loods13. Welke persoonsgegevens we verwerken lichten we hieronder toe.

Kaartverkoop
Voor de kaartverkoop maken wij gebruik van Gentleware. Hier hebben wij de verwerkingsovereenkomst mee afgesloten voor het verwerken van persoonlijke gegevens.
Voor een goede afhandeling van de aankoop van uw toegangskaarten verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Uw naam vragen wij om op een persoonlijke manier met u in contact te kunnen komen. Uw e-mailadres hebben we nodig om uw reservering te bevestigen, maar ook om u indien van afgelasting of wijzigingen rond de voorstelling te kunnen informeren.

We versturen servicemails om uw voorstellingsbezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierin wijzen wij u bijvoorbeeld op de mogelijkheden om uw avond aan te vullen met een theaterdiner of borrelarrangement, of brengen we u op de hoogte van bijzondere omstandigheden in of rondom het theater.

Digitale nieuwsbrief 
We willen u graag informeren via onze digitale nieuwsbrief. U ontvang van ons alleen een nieuwsbrief als u hier zichzelf voor heeft opgegeven door het achterlaten van uw mailadres bij een medewerker, per e-mail of per inschrijfformulier op onze website. De nieuwsbrief wordt verstuurd via het bedrijf mailchimp. Dit bedrijf heeft extra maatregelen genomen om uw mailadres veilig te houden. Zij zullen nooit uw e-mailadres verstrekken aan derden. Het Privacy beleid van deze aanbieder vindt u hier. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Uitnodigingen 
Bent u een relatie van Loods13? Dan kan het zijn dat wij u per e-mail een uitnodiging versturen voor een première of een opening. Deze lijst met e-mailadressen wordt bewaard in een excel-bestand die in Dropbox staat. Dropbox gaat  zorgvuldig en veilig met uw gegevens om. Deze zullen nooit aan derden worden versterkt. Zie hier hun privacy beleid.

Website 
De website van Loods13 is in eigen beheer. We delen geen gegevens met derden.

Fotografie en film
Wie het theater van Loods13 bezoekt, deelneemt aan workshops of in voorstellingen meespeelt, kan gefotografeerd of gefilmd worden. Deze beelden worden gebruikt als verslaglegging van evenementen en kunnen gepubliceerd worden op de websites of social media kanalen van Loods13. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt zijn, kunt u dit aangeven bij één van onze medewerkers of na afloop via publiciteit@loods13.nl. Wij zorgen dan dat de betreffende beelden direct verwijderd worden.

Deelname aan cursussen of projecten
Als u of uw kind bij Loods13 een cursus volgt zullen wij vragen om de naam van de leerling, naam ouders (indien leerling jongeren is dan 18 jaar), adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN.
Wij willen u graag op een persoonlijke manier benaderen, daarom vragen wij u om uw naam. De gegevens adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig om u te kunnen bereiken met informatie over de aankomende cursus, wijzigingen in de planning of informatie over presentatiemomenten en eventuele extra activiteiten waar de leerling aan mee kan doen. De geboortedatum is nodig om vast te leggen om de leeftijd van de leerling te bepalen en deze zo in de juiste leeftijdsgroep te plaatsen. U heeft als laatste de mogelijkheid uw IBAN af te geven, zodat Loods13 het verschuldigde contributiebedrag kan innen. Heeft u dit liever niet, dan heeft u ook de mogelijkheid het bedrag zelf aan ons over te maken. Wij maken dan ons IBAN nummer aan u bekend.
Deze gegevens worden vastgelegd door middel van een formulier op onze website. Nadat deze gegevens door middel van een inschrijfformulier zijn verzameld worden ze overgezet in een excel-bestand dat bewaard wordt in Dropbox.
Deze gegevens worden bewaard tot een jaar na uw laatste cursus of project bij Loods13. Ook worden gegevens bewaard in ons boekhoudprogramma e-boekhouden.nl waarmee we facturering en leerlingadministratie bijhouden.
Medewerkers van de theaterschool kunnen uw gegevens altijd inzien zodat deze ingeval van een calamiteit contact met u op kunnen nemen.

Klanten en leveranciers 
Voor het versturen van een factuur voor een geleverde dienst aan een klant is wettelijk verplicht op de factuur de naam van de debiteur, adres, postcode en woonplaats te noteren. Facturen worden digitaal aangeleverd, waarvoor ook een mailadres nodig is van de klant.
Voor het betalen van een factuur aan een crediteur door Loods13 is het noodzakelijk dat wij een factuur ontvangen met daarop vermeld minimaal naam crediteur, adres, postcode en woonplaats en een IBAN waar het verschuldigde bedrag naar overgemaakt kan worden.
Deze gegevens worden bewaard in online boekhoudprogramma e-boekhouden. Deze partij draagt zorg voor het veilig houden van deze gegevens. Lees hier hun privacy beleid: https://www.e-boekhouden.nl/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar iris@loods13.nl. Loods13 zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden.

Beveiliging
Loods13 past goed op uw gegevens, we nemen de bescherming hiervan serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Loods13 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loods13 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@loods13.nl.
De domeinen www.loods13.nl zijn eigendom stichting Loods13.

Up to date houden van deze verklaring
Minimaal eenmaal per jaar updaten we dit privacy statement.
Laatste update: 31 mei 2022

Dit is een page.php pagina