Observeren en transformeren

Doel:

  • De spelers kunnen observeren
  • De spelers kunnen een personage fysiek eigen maken.
  • De spelers kunnen een korte solo presenteren aan medespelers
  • De spelers kunnen feedback geven en ontvangen

Onderdeel: Observeren en fysiek eigen maken.

Inleiding

Spelers op Mute.
De docent benoemt de beweging en doet deze voor.

De spelers zitten voor het beeldscherm op hun stoel en tijdens de uitademing maken ze hun lichaam zo rond / zwaar mogelijk en tijdens de inademing zo recht en licht mogelijk.

Handelingen

Spelers op Mute

De docent noemt een voorwerp en de spelers pakken deze z.s.m. De docent zegt waar het voorwerp in transformeert. Een pen wordt bijvoorbeeld een tandenborstel. Spelers laten d.m.v. een handeling zien waar het voorwerp in is getransformeerd.

Kern

De docent imiteren.
Spelers op Mute

De docent doet een fysieke korte solo welke de spelers zo snel mogelijk spiegelen en vervolgens zo nauwkeurig mogelijk gaan reproduceren. Vervolgens bedenken de spelers voor zichzelf hierbij een naam , een overheersende emotie en als laatste een zin wat bij deze persoon past zowel inhoudelijk als toon.

Afsluiting

Alle spelers op Mute.
De spelers presenteren hun personage aan de hand van de vorige opdracht. De docent bepaalt de volgorde van presenteren.
Wanneer een speler aan de beurt is zet diegene zijn geluid aan en wordt de solo gepresenteerd aan de rest van de groep.

Dit is een page.php pagina