Bestuur en RVT

De directeur bestuurder van Loods13 is Eva Wortmann

Raad van Toezicht
Karel Eggen
Ids Dijkstra
Peter Jan Poppen

Loods13 werkt volgens de Code Cultural Governance en hanteert de Fair Practice Code

Dit is een page.php pagina