Anbi / doelen & pijlers / RvT

Anbi
Loods13 heeft de culturele ANBI- status, dat betekent dat we voor de belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’ zijn.  Donateurs van Loods13 kunnen dan hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

         Doelen Loods13

 • het bevorderen van creatieve ontwikkeling en zelfvertrouwen van mensen;
 • het stimuleren van kinderen-, jongeren en volwassenentheater in Noord-Nederland;
 • het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van individuele spelers;
 • het zichtbaar maken van de relatie inwoners en theater in Noord-Nederland;
 • de intensivering van actieve en receptieve cultuurparticipatie en het bevorderen van cultureel bewustzijn in Noord-Nederland;
 • het verbinden van theater met maatschappelijke en sociale vraagstukken;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


  Pijlers Loods13

 • Talentontwikkeling op ieder niveau.
 • Verkleinen van het gat tussen de samenleving en mensen die daar om verschillende redenen buiten vallen.
 • Theater letterlijk en figuurlijk dichtbij de inwoners in Drenthe en Groningen brengen.

We respecteren de code cultural governance & fair practice.

Gegevens Loods13
Adres:
Minister Kanstraat 16                                      
7811 GP Emmen
E-mail

Bank: nl 72 RABO 0178 2929 07                   
K.v.K.: 56935242
BTW: 852368720

Dit is een page.php pagina