Anbi

Loods13 heeft de culturele ANBI- status, dat betekent dat we volgende de belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’ zijn.  Donateurs van Loods13 kunnen dan hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelen Loods13

 • het bevorderen van creatieve ontwikkeling en zelfvertrouwen van mensen;
 • het stimuleren van kinderen-, jongeren en volwassenentheater in Noord-Nederland;
 • het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van individuele spelers;
 • het zichtbaar maken van de relatie inwoners en theater in Noord-Nederland;
 • de intensivering van actieve en receptieve cultuurparticipatie en het bevorderen van cultureel bewustzijn in Noord-Nederland;
 • het verbinden van theater met maatschappelijke en sociale vraagstukken;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  Pijlers Loods13
  1.Talentontwikkeling op ieder niveau.
  2.Verkleinen van het gat tussen de samenleving en mensen die daar om verschillende redenen buiten vallen.
  3. Theater letterlijk en figuurlijk dichtbij de inwoners in Drenthe en Groningen brengen.

Loods13
Parkweg 97
9725 EE Groningen
info@loods13.nl

Bank: nl 72 RABO 0178 2929 07                    Statuten
K.v.K.: 56935242
BTW: 852368720

Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Ard van der Tuuk – voorzitter
Arno van der Heyden
Jan Dirk Huising
Evelien Klunder
Peter Gras
Sjoerd Wagenaar