Analyse

Doel: De spelers kunnen een tekst interpreteren en presenteren Onderdeel: Analyse

Inleiding

Voorwerp doorgeven

Alle spelers op Mute, Behalve de speler die zijn voorwerp toelicht. Iemand heeft een denkbeeldig voorwerp in zijn hand en demonstreert kort wat je er mee kunt, daarna geeft hij zijn voorwerp door het beeldscherm aan iemand anders (noemt een naam van andere speler) Het voorwerp transformeert zodra deze in de handen van de volgende komt. Deze handeling herhaalt zich.

Kern

Alle spelers op Mute.

De docent stuurt een korte monoloog ( of gedeelte van monoloog ) naar alle spelers (of heeft dit van te voren al gedaan). De spelers lezen de tekst voor zichzelf en beantwoorden de volgende vragen voor zichzelf door dit op te schrijven.

1. Omschrijf het personage ( letterlijk en figuurlijk)

2. Is de monoloog de gedachte van de personage of is dit tegen iemand anders gericht? Zo ja tegen wie?

3. Waar speelt het zich af?

4. Wat is de kern van de tekst (waar gaat het eigenlijk over?)

5. Wat zou het doel van het personage kunnen zijn

De spelers maken nu een korte performance n.a.v de monoloog en de gegevens die ze hebben verzameld. De spelers mogen zelf bepalen of deze performance tekst bevat, of er muziek gebruikt wordt en/of beweging.

Afsluiting

Alle spelers op Mute

De performance wordt gepresenteerd aan de rest van de groep. De docent bepaalt de volgorde van presenteren. Na elke performance geven andere spelers kort feedback.

Dit is een page.php pagina