Verhuizen of niet?

Op 10 januari stond er in het Dagblad van het Noorden een artikel over de nieuwe plannen van projectontwikkelaar Peter van Dijk met ons gebouw aan de Flintstraat. Gisteravond is er een bijeenkomst met omwonenden geweest waarin Van Dijk zijn plannen met het gebouw heeft gepresenteerd. In januari 2018 is er weer een bijeenkomst met de buurt waarin het renovatieplan voor het gebouw nader toegelicht wordt. Het plan is om 60 tot 90 appartementen voor studenten op deze plek te creëren.

We huren al twee jaar een gedeelte van het gebouw van het Drenthe College. Zij willen het hele pand gaan verkopen aan Peter van Dijk. We zijn op dit moment in gesprek met deze projectontwikkelaar en de gemeente om te onderzoeken of wij toch in ons deel van het pand kunnen blijven zitten. Tegelijkertijd oriënteren wij ons samen met de gemeente op mogelijke andere locaties in Emmen. Het seizoen 2017 – 2018 kunnen we in ieder geval nog aan de Flintstraat blijven zitten. De komende maanden wordt voor ons duidelijk of we wel of niet moeten verhuizen en waar naartoe. We houden jullie uiteraard op de hoogte over deze ontwikkelingen!

Als er vragen of opmerkingen hierover zijn, dan horen we dat graag!