Anbi

Loods13 heeft de culturele ANBI- status, dat betekent dat we volgende de belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’ zijn.  Donateurs van Loods13 kunnen dan hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelen Loods13

  • het bevorderen van creatieve ontwikkeling en zelfvertrouwen van mensen;
  • het stimuleren van kinderen-, jongeren en volwassenentheater in Noord-Nederland;
  • het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van individuele spelers;
  • het zichtbaar maken van de relatie inwoners en theater in Noord-Nederland;
  • de intensivering van actieve en receptieve cultuurparticipatie en het bevorderen van cultureel bewustzijn in Noord-Nederland;
  • het verbinden van theater met maatschappelijke en sociale vraagstukken;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Loods13
Parkweg 97
9725 EE Groningen
info@loods13.nl

Bank: nl 72 RABO 0178 2929 07                    Statuten
K.v.K.: 56935242                                                 Jaarrekening 2015
BTW: 852368720                                                 Onze plannen voor 2017-2018

Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Ard van der Tuuk – voorzitter
Arno van der Heyden – algemeen lid
Jan Dirk Huising – algemeen lid
Lammert de Vries – plaatsvervangend voorzitter